ความนิ่งเฉยของรัฐบาล กับหมอกควันพิษเหนือเชียงใหม่

  หากคุณเป็นคนช่างสังเกต เวลาอยู่บนเครื่องบิน ก่อนเครื่องจะแล่นลงจอดในจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องหมอกควันพิษ โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศช่วงนี้ ลองมองออกไปนอกหน้าต่าง สิ่งที่เห็นชัดเจนคือ เส้นแบ่งชัดเจนระหว่างท้องฟ้าใสกับหมอกควันพิษสีเทาที่ปกคลุมพื้นที่เบื้องล่าง