ความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชน

    ในอดีตเรามักจะได้ยินเสมอ ว่า สื่อมวลชน เปรียบเสมือน ฐานันดรที่ 4 ฟังดูแล้ว เหมือนกับว่า อาชีพนี้มีสถานะโดดเด่นกว่าอาชีพอื่น ๆ  มีความเป็นอภิสิทธิ์อะไรบางอย่าง คำว่าฐานันดรที่ 4 มีที่มาในประวัติศาสตร์มานานแล้ว นานมาแล้วในรัฐสภาอังกฤษประกอบด้วยฐานันดรสามระดับ คือ ฐานันดรที่ 1 ประกอบด้วยสภาขุนนางอันมี พวกขุนนางสืบตระกูล ฐานันดรที่ 2 ประกอบด้วยบรรพชิต พระราชาคณะ ฐานันดรที่ 3 ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคนธรรมดาได้เลือกตั้งให้เป็นผู้แทนของตนเข้าไปในสภา วันหนึ่งระหว่างการประชุมในรัฐสภาอังกฤษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนชื่อ นายเอ็ดมันด์ เบิร์ก ได้อภิปราย ตอนหนึ่งท่านได้กล่าวขึ้นว่า…..