Tag: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 ปี การจากไปของ “มด” วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ คนเล็กๆ ผู้ไม่ยอมจำนน

ปณิธานหิ่งห้อย ฉันคือหิ่งห้อย ฉันจะเรืองแสงในยามที่ทุกสิ่งมืดมิด ฉันจะบินว่อนฉวัดเฉวียน เฝ้ามองความเป็นไปของสรรพสิ่งอย่างเงียบสงบ ฉันจะมีอุเบกขา ต่อทุกสิ่งที่พบเห็น จะไม่ยินดีหรือยินร้าย ต่อทุกข์โศกหรือรื่นรมย์ ฉันภาวนาให้ผู้คนที่ทนทุกข์และตัวฉัน ได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนของกิเลสและเคราะห์กรรม ฉันภาวนาให้พ่อแม่พี่น้องของฉัน หลานของฉัน เป็นเช่นหิ่งห้อย เรืองแสงร่วมกันบนหนทางธรรม ฉันจะร่วมกับหิ่งห้อยนับล้านล้าน ทอแสงสร้างขวัญขึ้นแทนหมู่ดาว คราเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงพราว หิ่งห้อยน้อยค่อยจากลา วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ศูนย์ฝึกวิปัสสนากรรมฐานโกเอ็นก้า 20 กันยายน 2546