Tag: พื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland)

ดูท่าทางโลกจะไม่รอด 4

    ข่าวใหญ่ที่สุดในรอบปี แต่ดูเหมือนกลายเป็นข่าวเล็ก ๆของสื่อไทย ข่าวชิ้นนี้กำลังบอกเราว่า การอยู่รอดของธรรมชาติและมนุษยชาติบนโลกสีน้ำเงินใบนี้กำลังริบหรี่ลงเรื่อย ๆ