ครั้งหนึ่งกับป๋วย อึ๊งภากรณ์

  9 มีนาคม 2562 นี้ ถ้าอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีชีวิตอยู่ จะมีอายุครบรอบ 103 ปี ท่านจากแผ่นดินไปแล้ว 20 ปี   อาจารย์ป๋วยเกิดเมื่อวันที่9 มีนาคม 2459 ไม่เคยมีตำแหน่งทางการเมืองใดๆ มีตำแหน่งสูงสุดในอาชีพราชการ คือ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   แต่ชีวิตของท่านกลายเป็นตำนานที่ผู้คนกล่าวขานกันตั้งแต่เมื่อท่านมีชีวิตอยู่จนกระทั่งเสียชีวิตไปแล้ว   ผมรู้จักชื่อกับตัวจริงของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งแต่เป็นนักเรียนอัสสัมชัญชั้น ป. 2-3

เมื่อป๋วย อึ๊งภากรณ์ ทะเลาะกับเผด็จการ

  เมื่อป๋วยทะเลาะกับ จอมพล 9 มีนาคม เป็นวันเกิดป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป๋วยไม่เคยมีตำแหน่งทางการเมือง แม้จะมีคนชักชวนมากมาย ป๋วยได้รับการยกย่องจากคนทั่วไปว่าเป็นข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ ผู้มีความรู้ความสามารถ นักบริหารที่ลูกน้องรักมาก  และไม่เคยยอมก้มหัวให้กับเผด็จการ หลายครั้งที่ป๋วยแสดงความกล้าหาญ ต่อหน้านายพลทั้งหลาย