บาดแผลสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา

is-a-civil-war-brewing

 

ในอดีตที่ผ่านมา มีสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ ที่ได้รับการขนานนามว่า

“สงครามที่พี่น้องฆ่ากันเอง”

นั่นคือสงครามกลางเมืองในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้

ที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2404  เพราะญาติพี่น้อง มิตรสหายที่เป็นคนอเมริกันเหมือนกัน

ต่างแบ่งเป็นสองฝ่าย จับอาวุธปืนเข้าประหัตประหารกันเอง Continue reading “บาดแผลสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา”