ทำสวนกระจายความเสี่ยงกับรายได้หลายแสน

IMG_7408.1

ลึกเข้าไปในป่าพะโต๊ะ จังหวัดระนอง  ชาวบ้านคลองเรือ

ใช้ชีวิตกลางสวนนานาชนิดอยู่กันอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง

เชื่อไหม พื้นที่เกษตรเพียง 5 ไร่ อาจสร้างรายได้ 500 ,000บาท

บางปีเกษตรกรที่นี่เก็บมังคุดได้ 8,000กิโลกรัม ขายได้กิโลละ 100บาท ก็ปาเข้าไป 800,000 บาท

ไม่นับพืชชนิดอื่น

ด้วยรายได้เฉลี่ยครอบครัวปีละหลายแสนบาท บางปีอาจจะได้นับล้าน

จากการทำสวนมังคุด กาแฟ หมาก เพียงไม่กี่ไร่

อย่าเพิ่งตาลุกวาว  กว่าจะมาถึงจุดนี้พวกเขาลองผิดลองถูกมานานแล้ว

……………………… Continue reading “ทำสวนกระจายความเสี่ยงกับรายได้หลายแสน”