ความรักของแม่ปลา

    หนองน้ำหน้าบ้านทางเหนือ ล้อมรอบด้วยทุ่งนา อากาศกำลังเย็นสบาย ฝนเริ่มตกแล้ว ตอนนี้ชาวนากำลังปล่อยน้ำเข้านา เพื่อให้น้ำขังต้นหญ้าให้เฉาตาย ก่อนจะเริ่มพรวนดิน เริ่มต้นฤดูกาลทำนารอบใหม่