ชนชั้นประชุม

 

7665.png_860
ภาพ: lovepik.com

การประชุมเป็นเรื่องสำคัญในแต่ละองค์กร

การประชุมถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรให้นำไปสู่ทิศทางที่กำหนดไว้

หากบริหารการประชุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

องค์กรอันแข็งแกร่ง สังเกตได้จากการประชุมว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด Continue reading “ชนชั้นประชุม”