ชีวิต freelance

    ตลอดชีวิตการทำงานของผู้เขียนสามสิบกว่าปี แต่ละวันต้องเดินทางไปทำงานที่บริษัท ในฐานะลูกจ้างหรือพนักงานประจำ จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน เฉกเช่นมนุษย์เงินเดือนทั่วไป   แต่เมื่อปีก่อน  สถานการณ์เปลี่ยนไป จากนั่งทำงานบริษัท ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตเป็นนายตัวเอง ไม่มีเจ้านาย ไม่มีเวลาทำงานหรือวันหยุดชัดเจน อยากนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ โดยเฉพาะในบ้านของตัวเอง จากมนุษย์เงินเดือนมาสู่มนุษย์ freelance