ความเงียบของรัฐบาล กับหมอกควันพิษเชียงใหม่อันดับหนึ่งของโลก

  สถานการณ์หมอกควันพิษในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดอันดับหนึ่งของโลกมาหลายวันแล้ว ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศเชียงใหม่ใกล้ทะลุ. 300 ขณะที่หลายจังหวัดในภาคเหนือกำลังทะลุ400 แล้ว บางพื้นที่ในจังหวัด ค่า PM 2.5 สูงทะลุ 500 จุด มากกว่าระดับปรกติถึง 100 เท่า คุณภาพอากาศทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เลวร้ายที่สุดในโลก