ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน เงื่อนไขสำคัญของเกษตรอินทรีย์

 

rice-3

22 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด

คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562

ขณะที่กลุ่มเกษตรกรที่คัดค้านการห้ามใช้สารเคมีประกาศเดินหน้าฟ้องศาลปกครอง

ความขัดแย้งทางความคิดในสังคมเรื่องการเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช คงยังไม่จบสิ้นง่าย ๆ Continue reading “ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน เงื่อนไขสำคัญของเกษตรอินทรีย์”