ขยะทุเรียน ขยะทองคำ

5d63d30a7f8c7
ภาพ:www.prachachat.net

 

ชื่อเสียงของอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  ในอดีต ผู้คนอาจจะรู้จักว่า เป็นดงนักเลง ไม่มีใครกล้าตอแยด้วย

คนหลังสวนเป็นคนพูดจริง ทำจริง ไม่กลัวเกรงอิทธิพลใด ๆ จึงได้ชื่อว่าเป็นนักเลงจริง

แต่ปัจจุบัน อาจจะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนปลูกทุเรียนอันดับต้น ๆของประเทศ

ทุกวันนี้จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของประเทศ มีเนื้อที่ปลูกทุเรียน 164,099 ไร่ เป็นอันดับ 2 ของประเทศ Continue reading “ขยะทุเรียน ขยะทองคำ”