ให้อภัย

“เวลาที่เราให้อภัย

เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอดีต

แต่เรากำลังเปลี่ยนแปลงอนาคต

ของตัวเราเอง”

Bernard Meltzer

Published by vanchaitan

writer,traveller,photographer,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: